Voor vragen over deze algemene voorwaarden, de website, het privacybeleid of andere kunt u contact met ons opnemen:

Per e-mail: info@momentum.be

Per post naar het volgende adres: Momentum, C / o Elsea Production NV, Hoogstraat 57/57, B-1000 Brussel, België

Bescherming van het privéleven

Momentum.be verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens niet aan derden te geven, verkopen of door te geven en uw persoonsgegevens niet te gebruiken voor promotionele of commerciële acties, met uitzondering van entiteiten die deel uitmaken van Momentum.be. Momentum.be respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonsgegevens. U heeft via uw gebruikersprofiel toegang tot alle gegevens die over u beschikbaar zijn op Momentum.be en u kunt deze gegevens op elk moment raadplegen, wijzigen of verwijderen. Indien u niet langer gecontacteerd wenst te worden voor commerciële of reclameactiviteiten door Momentum.be, kan u een brief schrijven met uw beslissing naar het volgende adres: Momentum.be - Elsea Production NV, Hoogstraat 57/59, B-1000 Brussel , België.

Momentum.be gebruikt uw persoonsgegevens voor de bevestiging, facturering en levering van uw bestelling. Met betrekking tot het aanmaken en beheren van uw gebruikersprofiel, bent u te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid van uw gegevens. In geval van fouten in het adres, facturatiegegevens of andere persoonlijke gegevens, kan Momentum.be niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet nakomen van zijn verplichtingen (bijvoorbeeld levering of correspondentie). U bent ook verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van het wachtwoord dat aan uw gebruikersprofiel is gekoppeld. Minderjarigen mogen deze website alleen gebruiken met toestemming van een ouder of voogd.