CONTACT

Voor vragen over deze algemene voorwaarden, de website, het privacybeleid of anderszins kunt u contact met ons opnemen:

Per e-mail: info@momentum.be

Per brief aan het volgende adres:

Momentum C / o Elsea Production SA Hoogstraat 57/59 B-1000 Brussel België

BTW BE0448191666

De hieronder vermelde algemene voorwaarden beheren de relatie tussen de klant en www.momentum.be, het volledige eigendom van Elsea Production SA ("Momentum"). Elk bezoek en eventuele verkoop via Momentum impliceert een totale en onvoorwaardelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden door de klant. Momentum behoudt zich het recht voor om de voorwaarden vermeld op deze website op elk moment aan te passen.

Er is veel tijd en moeite gestoken in de presentatie, beschrijving en weergave van de items die op deze website worden verkocht. Als ondanks al onze voorzorgsmaatregelen een fout wordt begaan op onze site, kunnen wij hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden.

1. ONDERWERP:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen door Elsea Production SA / Momentum zowel vanaf haar website als vanuit haar winkels.

De klant die een bestelling plaatst, wordt geacht deze volledig te hebben geaccepteerd. Elke clausule die afwijkt van deze algemene verkoopvoorwaarden moet uitdrukkelijk zijn aanvaard door het management.

2. CONCLUSIE VAN DE VERKOOP:

Wat klassieke verkoop in winkels betreft, wordt het verkoopcontract gesloten zodra elk van de partijen het bestelformulier heeft ondertekend.

Met betrekking tot verkopen via de website is de verkoop pas definitief wanneer deze wordt bevestigd door de betaling van de prijs die door de koper is vermeld. De verkoop wordt afgerond zodra de klant zijn winkelmandje heeft gevalideerd en dat er per e-mail een orderbevestiging naar hem is verzonden, verklaart u dat u verantwoordelijk bent voor de aankoop.

3. PRIJS:

De prijzen zijn geldig op dezelfde dag van de consultatie op de website of voor de geldigheidsduur indien dit vermeld wordt, tot het einde van de voorraad. Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld - exclusief verzendkosten.

4. GOEDKEURING EN ONTVANGST VAN GOEDEREN:

Als de koper met betrekking tot conventionele verkopen in winkels de goederen in bezit neemt en zelf transporteert, reist deze laatste voor rekening en risico van de koper.

Met betrekking tot verkopen via de website en conventionele verkopen in winkels waarvoor de verkoper verantwoordelijk is voor de levering van de goederen, reizen deze laatste op risico van de verkoper.

Met betrekking tot verkopen via de website is het herroepingsrecht van de koper 7 werkdagen vanaf de dag na levering van de goederen.

Op straffe van verval moet elk protest of elke klacht met betrekking tot zichtbare gebreken binnen twee maanden na factuur of ontvangstbewijs bij ons kantoor zijn gemeld.

5. GARANTIE:

De garantie is van toepassing op de kosten voor het repareren of vervangen van defecte meubels of meubels.

Als reparatie of vervanging onmogelijk of onevenredig is, kan de consument om een ​​adequate prijsverlaging of, in geval van een ernstig gebrek, om ontbinding van de overeenkomst verzoeken.

6. BETALING VAN DE PRIJS EN LEVERING:

Momentum verbindt zich ertoe de bestelling te leveren binnen 15 werkdagen na ontvangst van betaling en als alle producten op voorraad zijn. In het geval van bestellingen voor artikelen die niet op voorraad zijn, is de periode doorgaans 8 tot 12 weken, van de bestelde producten houdt Momentum u op de hoogte van de status van de bestelling. Eventuele vertragingen bij de levering geven de koper op geen enkele wijze het recht om de aankoop te annuleren of de goederen te weigeren en kunnen in geen geval tot schadevergoeding leiden. Overeenkomstig de wet op handelspraktijken valt het verlies en / of de schade aan een besteld product op Momentum. U bent verantwoordelijk voor het controleren van de ontvangen goederen en in geval van schade is terugbetaling of vervanging alleen mogelijk door onmiddellijke teruggave na ontvangst. Door het ontvangstbewijs te ondertekenen, verklaart u tevreden te zijn met de ontvangen goederen en is terugbetaling of vervanging niet meer mogelijk.

7. NIET-INTREKKING VAN GOEDEREN DOOR KOPER OF ANNULERING VAN BESTELLING DOOR KOPER:

Afhaling door klant in ons magazijn:

In geval van niet-terugname van de goederen door de koper op de afgesproken dag of in geval van annulering van een bestelling door de koper, kan ons kantoor ervoor kiezen om alle maatregelen, alle schade en belangen, of pas artikel 1657 van het Burgerlijk Wetboek toe.

Annulering door de koper:

In overeenstemming met de wet op verkoop op afstand heeft u het recht om binnen 15 kalenderdagen vanaf de volgende dag te verklaren dat u de aankoop opgeeft zonder boete en zonder opgaaf van reden. levering van het product of sluiting van de koopovereenkomst. De klant moet eerst contact opnemen met Momentum en hem informeren over de retourzending. Er wordt een retournummer toegekend, dat op elke briefwisseling en op het geretourneerde pakket moet worden vermeld. De goederen moeten dan binnen 10 werkdagen worden geretourneerd. De bezorgkosten zijn voor rekening van de klant. Opdat de klant restitutie zou kunnen claimen, moeten de goederen ongebruikt zijn en moeten ze in de originele staat en in de originele verpakking bij Momentum aankomen. Als aan alle voorwaarden is voldaan, gaat Momentum ermee akkoord om het volledige aankoopbedrag binnen 15 dagen te betalen. Artikelen moeten worden geretourneerd naar het volgende adres: Momentum, C / O Elsea Production SA, 1000 Brussel, Belgïe.

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD:

De verkochte objecten blijven eigendom van ons bedrijf tot volledige betaling van de aankoopprijs, in principe en accessoires.

9. KATROL / LIFT:

Als, in strijd met deze bepalingen, door een speciale clausule, ons bedrijf een gratis levering heeft geaccepteerd, wordt ervan uitgegaan dat in dit geval de koper verantwoordelijk is voor de katrol en andere kosten, de verplichting van ons bedrijf is levering beperken tot de drempel van het gebouw. ​​

10. BELASTINGVRIJSTELLING:

Ons kantoor accepteert de aftrek van de btw onder voorbehoud van aanvaarding van het gevalideerde document 136 F.

Ambassades:

Ons kantoor accepteert de aftrek van het btw-bedrag onder voorbehoud van aanvaarding van het document van de ambassade, de NAVO, het consulaat, naar behoren gevalideerd, ons bedrijf accepteert de aftrek van btw voor het exportonderwerp van ontvangst van het gevalideerde uitvoerdocument. In ieder geval kan de koper de onbruikbaarheid van een van de bovenstaande mechanismen met betrekking tot ons bedrijf niet verontschuldigen.

11. VERKOOP VAN MEUBELS IN DE WINKEL GEBEURT:

Voor de verkoop in winkels en magazijnen bevinden de verkochte meubels en tentoonstellingen zich in de staat waarin ze zich bevinden, zoals bekend bij de koper, die geacht wordt ze in detail te hebben onderzocht. Dit sluit de toepassing van minimale wettelijke garanties niet uit.

12. Copyright

De samenstelling van alle inhoud op deze website is exclusief eigendom van Momentum en wordt beschermd door Belgische en internationale auteursrecht wetten. Alle inhoud op deze website - zoals tekst, afbeeldingen, logo's, pictogrammen, afbeeldingen, merknamen, enz. - behoort tot Momentum of zijn leveranciers en wordt verder beschermd door Belgische en internationale auteursrecht wetten. De "Prestashop" -software wordt gebruikt onder de GNU General Public-licentie en alle oorspronkelijke auteurschap en eer voor Prestashop blijven de intellectuele rechten van www.Prestashop.com. De gebruiksrechten, de reproductierechten en de intellectuele rechten die betrekking hebben op deze site behoren exclusief toe aan Momentum.

13. KLACHTEN:

Eventuele klachten kunnen worden ingediend op het e-mailadres info@momentum.be en worden binnen 5 werkdagen afgehandeld.

In geval van een geschil zijn enkel de Brusselse rechtbank en de vrederechter van het zesde kanton Brussel bevoegd.